Ovde ćete pronaći izbor trenutnih ponuda za posao.

Ponude za posao se mogu svakodnevno menjati, samim tim preporučujemo vam da posećujete "IDEMO" češće.

Ako imate pitanja o ponudama ili uslovima za zapošljavanje u Nemačkoj, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku.